Právní služby poskytované naší firmou

 

Právo obchodních společností
Fúze obchodních společností
Právní audity obchodních společností
Zakládání kapitálových i osobních obchodních společností
Příprava zakladatelských dokumentů
Provádění změn v obchodních společnostech
Příprava valných hromad obchodních společností
Zastupování akcionářů a společníků na valných hromadách
Změny majetkových účastí v obchodních společnostech
Zvyšování a snižování zákl. kapitálu obchodních společností
Zastupování před soudy ve věcech obchodního rejstříku.

 

Právo autorské
Posuzování smluv v oblasti autorského práva
Zastupování před soudy v autorskoprávních sporech
Problematika počítačového práva

 

Právní vztahy k nemovitostem
Smlouvy o výstavbě
Příprava a uzavírání kupních, zástavních, darovacích
a dalších smluv k nemovitostem
Návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí
Zastupování před katastrálními úřady
Příprava a uzavírání smluv a o nájmu a podnájmu bytových
a nebytových prostor
Zajišťovací instituty ve vztahu k nemovitostem.

 

Právo kapitálových trhů
Zastupování obchodníků s cennými papíry ve sporech
před soudy a u Komise pro cenné papíry
Emise cenných papírů
Smlouvy o převodu cenných papírů
Realizace veřejných návrhů na odkup cenných papírů
Kotace cenných papírů na veřejných trzích

 

Právo obchodní
Právo nekalé soutěže
Příprava a uzavírání smluvních dokumentů,
smlouva leasingová, kupní, mandátní, o dílo, komisionářská,
o obchodním zastoupení, tichém společenství atd.
Právo bankovní a úvěrové
Právo cenných papírů v denní praxi
Právo šekové, včetně zastupování před soud
Vymáhaní pohledávek, zajišťovací instituty
Právo konkurzní.

 

Právo imigrační
Konzultace pro cizí státní příslušníky
Zajišťování povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu
Problematika mezinárodních dohod.

 

 

Konviktská 24

110 00  Praha 1

Česká republika

 

telefonní číslo:

(+420) 224 22 80 09

 

telefonní a faxové číslo:

(+420) 224 23 73 63

  

datová schránka:

yjzjfcg

 

poupe@poupe.cz

 

IČO:

27639215

 

DIČ:

CZ 27639215

 

Instagram

Facebook